اطلاعیه مهم و فوری
دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل

به اطلاع کلیه بیمه گذاران محترم شرکت بیمه معلم می رساند ؛
با توجه به افزایش قیمت کلیه خودرو ها در بازار، بیمه گذاران بیمه بدنه اتومبیل برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل خود به واحد صدور بیمه نامه مراجعه فرمایند.
شرکت بیمه معلم، سهامی عام