ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه شرکت بیمه معلم ( سهامی عام ) مبلغ 4.194.722 میلیون ریال ، متشکل از 4.194.722.000 برگ سهم عادی با نام 1000 ریالی می‌باشد.

ضمناً نمودار زیر بیانگر ترکیب سهامداران شرکت است:

چارت ترکیب سهامداران

  • بانک سرمایه
  • شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  • شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)
  • شرکت ساختمانی معلم
  • شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش(سهامی خاص)
  • شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش ( سهامی خاص)
  • سایر سهامداران
  • شرکت سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم(سهامی عام )
  • شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
DNN