سرمایه انسانی

سرمایه انسانی

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

رئیس هیأت مدیره

محمدابراهیم تحسیری

محمدابراهیم تحسیری

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

 سید عمادالدین قاضوی

سید عمادالدین قاضوی

عضو هیأت مدیره
کاوه قاضی

کاوه قاضی

معاون توسعه بازار

آرش بیگلریان

آرش بیگلریان

معاون مالی، سرمایه گذاری

عباس معینی

عباس معینی

معاون فنی بیمه های اشخاص و مسئولیت

کامبیز حاجی میرآقا

کامبیز حاجی میرآقا

معاون فنی بیمه های اموال

سعید گیوه چی

سعید گیوه چی

مدیر بیمه های عمر و زندگی
Givehchi.s@mic.co.ir

بهروز طیار

بهروز طیار

مدیر بیمه های مسئولیت
Tayar.b@mic.co.ir

زهرا زندی

زهرا زندی

مدیر بیمه های درمان و حادثه
zandi.z@mic.co.ir

سیدمحمدرضا محمودی حسینی

سیدمحمدرضا محمودی حسینی

مدیر بیمه های آتش سوزی
Mahmoudi.mr@mic.co.ir

سیاوش کمندی

سیاوش کمندی

مدیر بیمه های اتومبیل
Kamandi.s@mic.co.ir

ناهید پاسبانی

ناهید پاسبانی

مدیر بیمه های مهندسی
Pasebani.n@mic.co.ir

آزاده هراتی زاده

آزاده هراتی زاده

مدیر روابط عمومی
Haratizadeh.a@mic.co.ir

محمد حبیبی

محمد حبیبی

مدیر بیمه های باربری
Habibi.mo@mic.co.ir

غلامرضا هدائی

غلامرضا هدائی

مدیر امور شعب
Hodaei.gh@mic.co.ir

مهدی رحیمی

مهدی رحیمی

مدیر طرح و توسعه، تطبیق مقررات
Rahimi.m@mic.co.ir

پریسا ملکی

پریسا ملکی

مدیر توسعه بازار
Maleki.p@mic.co.ir

محمدرضا مرادی

محمدرضا مرادی

مدیر سرمایه گذاری
Moradi.mr@mic.co.ir

محمود خانی اوشانی

محمود خانی اوشانی

سرپرست امور مالی
Oshani.m@mic.co.ir

محسن خدابنده لو

محسن خدابنده لو

مدیر پشتیبانی
Khodabandeh.m@mic.co.ir

فرشته رجوانی

فرشته رجوانی

مدیر بیمه های اتکائی
Rejvany.f@mic.co.ir

علی اکبر صداقتی

علی اکبر صداقتی

مدیر منابع انسانی
sedaghati.aa@mic.co.ir

شبنم شفیع ها

شبنم شفیع ها

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
Shafieha.sh@mic.co.ir

پروین محمدی دینانی

پروین محمدی دینانی

مدیر حقوقی
Mohammadi.p@mic.org

ابوالفضل اسفندی

ابوالفضل اسفندی

مدیر پروژه آموزش و پرورش
Esfandi.a@mic.co.ir

احمد طوسی (رب‌گر)

احمد طوسی (رب‌گر)

بازرس ویژه مدیر عامل
Tousi.ah@mic.co.ir

جعفر توکلی

جعفر توکلی

مدیر حسابرسی داخلی
Tavakoli.j@mic.co.ir

راضیه محمدی

راضیه محمدی

معاون مدیر بیمه‌های زندگی
mohammadi.r@mic.co.ir

مریم کارخانه

مریم کارخانه

معاون مدیر بیمه های آتش سوزی
Karkhaneh.m@mic.co.ir

رضا اسدی

رضا اسدی

معاون مدیر فناوری اطلاعات
Assadi.r@mic.co.ir

علی نشاط‌مبین تهرانی

علی نشاط‌مبین تهرانی

معاون مدیر بیمه‌های مهندسی
Tehrani.a@mic.co.ir

مصطفی احمدی‌نژاد

مصطفی احمدی‌نژاد

مدیر امور نمایندگان و کارگزاران
Ahmadinejad.m@mic.co.ir

ملیحه صدر

ملیحه صدر

معاون مدیر امور شعب
Sadr.m@mic.co.ir

پگاه طباطبائی

پگاه طباطبائی

معاون مدیر توسعه بازار

Tabatabaei.p@mic.co.ir

محمد حشمتی

محمد حشمتی

 معاون مدیر منابع انسانی

heshmati.m@mic.co.ir

محمدمهدی غیاثی

محمدمهدی غیاثی

معاون مدیر بیمه های اتکائی

ghiasi.mm@mic.co.ir

مجتبی فاضلی

مجتبی فاضلی

سرپرست مدیریت واحد توسعه کسب و کار دیجیتال

fazeli.m@mic.co.ir

مهران عبدالکریمی

مهران عبدالکریمی

معاون مدیر پروژه آموزش و پرورش

abdolkarimi.m@mic.co.ir

نوید محمودی

نوید محمودی

معاون مدیر سرمایه گذاری

mahmoudi.n@mic.co.ir

حمیدرضا طاهری

حمیدرضا طاهری

معاون مدیر پشتیبانی

taheri.hr@mic.co.ir

DNN