Life Insurance

Life Insurance

بیمه مستمری و مکمل بازنشستگی

بازنشستگي مرحله ی دیگری از زندگی مردم است که در آن انجام کار و فعالیت کارگران و کارکنان روزمره متوقف می شود،  تا پس از طی مدت زمانی حداقل ۲۰ سال از انجام کار، افراد بتوانند به امور دیگری مثل ورزش يا فعاليتهاي مورد علاقه خود ، در چارچوب درآمد و منابعي که در اختيار دارند بپردازند.

بازنشستگي نيز فشارهای مالی و یا روانی خاص خود را دارد و امری است که در نهایت برای افراد پیش می آید و برای اقشار مختلف، اضطراب، نگراني و فشار مالی متفاوتی را به همراه می آورد. در این دوره، ممکن است نقدینگی افراد نسبت به دوره های قبلی کاهش و هزینه ها افزایش یابد.

يكي از مهمترين دغدغه‌ها و مشغوليّت های ذهني بازنشستگان، مسائل اقتصادي است. آن‌ها به دليل كهولت سن، توانايي انجام كار را ندارند، در نتيجه بزرگترين منبع در آمد خود را از دست مي‌دهند.

در این زمان، ممکن است هزینه های درمانی، از کارافتادگی و فوت بازنشستگان، بر اقتصاد خانواده تاثیر بزرگی داشته باشد.
هر یک از این  اتفاقات در زمان بازنشستگی اتفاق افتد، نقدینگی مورد نیاز زمان بازنشستگی را به سرعت مصرف کرده و فرد را در محدودیت مالی بزرگی در آینده دور یا نزدیک قرار می‌دهد.

بدین منظور، بیمه مستمری و مکمل بازنشستگی بیمه معلم می تواند انتخاب مناسبی برای اقشار مختلف باشد تا به تامین و جبران هزینه های وارده کمک نماید.

بررسی وضعیت مالی بازنشستگان نشان می دهد میزان دریافتی ایشان از محل صندوق های بازنشستگی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را ندارد.

بیمه مستمری و  مکمل بازنشستگی بیمه معلم، علاوه بر پشتوانی مالی در دوران بازنشستگی، می تواند به صرف هزینه های درمانی، مسکن، تحصیلات فرزندان و … کمک نماید.

باکنار گذاشتن بخش کوچکي از درآمد دوران اشتغال،  در قالب  پوشش بيمه زندگی و سرمايه گذاري شرکت بيمه معلم مي‌توان دوران بازنشستگي را به يک زندگي همراه با  آسـايش  و  آرامـش تبديل نمود.

 

مزایا و تعهدات دوران تشکیل سرمایه :

 • امکان دریافت اندوخته تشکیل شده بصورت یکجا در پایان دوره.
 • امکان انتخاب سرمایه فوت عادی برای هر یک از بیمه شدگان تا مبلغ 5 میلیارد ریال.
 • امکان انتخاب سرمایه فوت حادثه تا سه برابر سرمایه فوت عادی جمعا تا مبلغ 8میلیارد ریال.
 • پوشش غرامت نقص عضو و از کارافتادگی جزئی و کلی دائم ناشی از حادثه تا مبلغ 3 میلیارد ریال.
 • پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم به هر علت.
 • پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه تا مبلغ 600 میلیون ریالسا.
 • پوشش هزینه بیماری های امراض خاص به بیمه شده تا مبلغ 500 میلیون ریال.
 • امکان دریافت وام از محل اندوخته بیمه نامه تا ۹۰% ارزش بازخریدی.
 • امکان افزایش سرمایه و حق بیمه، به منظور جبران آثار منفی تورم.
 • معافیت مالیاتی اندوخته های سرمایه گذاری بیمه زندگی.
 • معافیت از مالیات بر ارث سرمایه بیمه زندگی.
 • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده.
 • امکان انتخاب ذینفعان و سهم ایشان به دلخواه.

مزایا و ویژگی های بیمه مستمری و مکمل بازنشستگی شرکت بیمه معلم

 • پس از پایان مدت بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری، بیمه شده می تواند به بیمه‌گر مراجعه و درخواست مستمری مادام العمر و یا دریافت یکجای سرمایه نماید.
 • بیمه گذار می تواند میزان مستمری سالانه را ۵% و یا  ۱۰% افزایش دهد.
 • مدت تضمین مستمری ۳۰ سال و از تاریخ پرداخت مستمری آغاز می گردد. در بیمه نامه مستمری و مکمل بازنشستگی مدت تضمین به این معنا است که مستمری بیمه شده تا پایان آن زمان، حتی در صورت فوت بیمه شده پرداخت خواهد شد. به عبارتی اگر بیمه شده در مدت تضمین زنده باشد، شخصاً و چنانچه در زمان تضمین فوت نماید، مبلغ مستمری از تاریخ فوت تا پایان مدت تضمین به ذینفع مشخص شده در بیمه نامه پرداخت خواهد شد.
 • پرداخت سرمایه فوت : در صورت فوت بیمه شده در طول مدت مستمری ، سرمایه فوت معادل اندوخته اولیه بیمه نامه به شرط این که از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بیشتر نشود به ذینفع مشخص شده در بیمه نامه پرداخت خواهد شد.
 • بیمه شده علاوه بر دریافت مستمری می تواند در صورت تمایل پس از مدت تضمین ۳۰ ساله نسبت به دریافت اندوخته اولیه در شروع مستمری اقدام نماید.(درصورت عدم تمایل به دریافت اندوخته اولیه سود به اندوخته اولیه تعلق گرفته و متعلق به بیمه شده و ذینفع بیمه نامه در هر زمان بعد از مدت زمان ۳۰ ساله  خواهد بود)
 • در صورت فوت بیمه شده در طول مدت تضمین ، ذینفع می تواند علاوه بر دریافت مستمری تا مدت تضمین ، در انتهای دوره تضمین، اندوخته اولیه بیمه نامه را نیزدریافت نماید.

 هر فرد شاغل و غیر شاغل می تواند این بیمه نامه را خریداری نماید .

 • زنان خانه دار نیز می توانند برای خود این بیمه نامه را خریداری نمایند.
 • در این بیمه نامه ، به بانوان بیمه شده در صورت فوت و بدون داشتن افراد تحت تکفل ، مستمری به ذینفع انتخاب شده ، پرداخت خواهد شد.
 • در صورت فوت ذینفع مشخص شده در طول مدت تضمین ، مبلغ مستمری به ذینفع دیگری که از طرف ایشان مشخص شده است پرداخت خواهد شد.
 • در صورت انصراف بیمه شده از دریافت مستمری، وجه باقیمانده، طبق جدول مستمری به ایشان پرداخت می شود.
بیمه عمر انفرادی

بیمه عمر زمانی ساده انفرادی

اين بيمه‌نامه‌ به منظور پوشش خسارت فوت بيمه‌شده در زمان اعتبار بيمه‌نامه صادر مي‌شود. حق بيمه اين بيمه‌نامه بر اساس شرايط سني و سلامت بيمه‌شده تعيين مي‌شود. در اين نوع بيمه، چنانچه بيمه شده در طول مدت بيمه فوت كند، سرمايه مندرج در بيمه نامه، به ذینفعان و یا وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

بدیهی است در صورت حیات بیمه‌شده بعد از پایان مدت بیمه‌نامه، تعهدات بیمه‌گر پایان می یابد.

– مدت این بیمه نامه می تواند از ۱ سال تا ۳۰ سال و سن بیمه شدگان از ۱۵ تا ۶۹ سال تمام باشد مشروط بر اینکه جمع مدت بیمه نامه و سن بیمه شده بیش از ۷۰ سال نگردد.

– حداکثر سرمایه فوت مبلغ 5٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

– پوشش های اضافی در بیمه عمر زمانی انفرادی قابل خریداری نیست.

– انتخاب پرداخت حق بیمه بصورت سالانه و یکجا وجود دارد.

 

بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی

بیمه‌نامه عمر مانده بدهکار از طرفی پشتوانه محکمی برای افرادی است که وام دریافت می نماید و از طرف دیگر برای وام دهنده موجب دلگرمی باز پرداخت سرمایه وام در صورت فوت بیمه شده می‌باشد.

– مدت این بیمه نامه برحسب مدت وام تعیین و  می تواند از ۱ سال تا ۳۰ سال و  سن بیمه شدگان از ۱۵ تا ۶۹ سال تمام باشد مشروط بر اینکه جمع مدت بیمه نامه و سن بیمه شده بیش از ۷۰ سال نگردد.

– در صورت فوت بیمه‌شده، مبلغ باقیمانده از وام به صورت یکجا توسط شرکت بیمه معلم به وام دهنده پرداخت می‌شود.

– بیمه‌گر تعهدی نسبت به اقساط معوقه و پرداخت نشده بیمه‌شده ندارد.

– حداکثر سرمایه فوت مبلغ 5٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

– پوشش های اضافی در بیمه عمر زمانی انفرادی قابل خریداری نیست.

– انتخاب پرداخت حق بیمه بصورت سالانه و یکجا وجود دارد.

بیمه زندگی و سرمایه گذاری انفرادی

آیا می دانید با پرداخت ماهانه 500،000 ریال می توانید آینده خود و فرزندانتان را تضمین نمائید؟

شرکت بیمه معلم افتخار دارد تا شما را با بیمه نامه ای آشنا نماید که ضمن برخورداری از پوشش های متنوع فوت، نقص عضو، بیماری و … مهمترین دید اقتصادی هر خانواده یعنی سرمایه گذاری را به شما معرفی نماید.

بیمه زندگی و سرمایه گذاری شرکت بیمه معلم مجموعه ای کامل از هر آنچه که شما از یک بیمه کامل انتظار دارید را ارائه می دهد.

شرکت بیمه معلم به عنوان یک نهاد اقتصادی می تواند مطمئن ترین بازارهای سرمایه گذاری را شناسایی و حق بیمه ها و پرداخت های شما را سرمایه گذاری نماید تا ضمن تضمین سود سپرده ها در بلند مدت اطمینان خاطری برای تامین مالی مورد نیاز شما و خانواده تان فراهم شود.

 • تعهدات اصلی بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟
 • پوشش فوت ناگهانی بیمه شده به هر علت، تا سقف 10.000.000.000 ریال.
 • پرداخت اندوخته در پایان مدت بیمه نامه، در صورت حیات بیمه شده.
 • آیا می توان خطرات ناشی از حادثه را نیز در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه نمود؟

بله، در بیمه زندگی و سرمایه گذاری شرکت بیمه معلم، این امکان برای شما فراهم می شود تا در صورت نیاز، سرمایه فوت ناشی از حادثه بیمه نامه خود را تا سه برابر سرمایه بیمه عمر،  جمعا تا سقف 16٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، تحت پوشش قرار دهید.

همچنین با اخذ پوشش نقص عضو ناشی از حادثه، در صورت ایجاد نقص عضو و از کارافتادگی جزئی و یا کلی دائم بیمه شده ناشی از حادثه، سرمایه نقص عضو براساس تعرفه بیمه های حوادث با انتخاب های ۵۰% و  ۱۰۰% سرمایه فوت عادی به بیمه شده پرداخت می شود. (تا مبلغ 6.000.000.000 ریال )

با انتخاب پوشش هزینه پزشکی می توان هزینه های ناشی از حوادثی که در طول مدت بیمه نامه برای بیمه شده حادث می شود را تا سقف های ۵% ، ۱۰% ، ۱۵% و ۲۰ % سرمایه فوت عادی دریافت نماید. (تا مبلغ 1.200.000.000 ریال)

 • پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، به چه معناست؟

در صورتی که بیمه شده، دچار از کار افتادگی کامل و دائم به هر علت شود، تا پایان بیمه نامه از پرداخت حق بیمه معاف می گردد.

پوشش معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم به هر علت نیز برای بیمه شدگان از سن ۱۵ تا ۶۰ سال ارائه می شود.

 • خدمات ویژه در مقابل هزینه های سنگین درمانی در بیمه زندگی و سرمایه گذاری چیست؟
 1. با دریافت پوشش امراض خاص بیمه زندگی و سرمایه گذاری شرکت بیمه معلم، می توانید خود را در مقابل هزینه های سنگین بیماری های:
  • سکته قلبی و عوارض ناشی از آن
  • سکته مغزی و عوارض ناشی از آن
  • سرطان ها
  • پیوند اعضاء اصلی و حیاتی

بیمه نمائید.

این پوشش می تواند برای بیمه شدگان از سن ۱ تا ۶۰ سال،  حداکثر تا سقف ۳۰% سرمایه بیمه عمر و تا سقف مبلغ 1.000.000.000 ریال اخذ شود.

 

 • آیا می توان تورم را مهار کرد؟

بله، با بیمه زندگی و سرمایه گذاری، درابتدای بیمه نامه و یا هر زمان از سال بیمه ای، سرمایه و یا حق بیمه بیمه نامه خود را تا ۲۰% افزایش دهید. شرکت بیمه معلم با استفاده از آکچوئرهای مجرب و حرفه ای و برنامه های پیشرفته، سرمایه عمر آتی و اندوخته های بلند مدت را محاسبه و در اختیار شما قرار می دهند.

نرخ سود تضمین شده بیمه زندگی و سرمایه گذاری به چه معناست؟

شرکت بیمه معلم براساس مقررات حاکم بر سرمایه گذاری موسسات بیمه، ذخیره بیمه نامه را پس از کسر هزینه های بیمه گری و حق بیمه پرداختی در قالب سبد سرمایه گذاری بزرگ در بازارهای مطمئن، با رعایت حداقل ریسک و حداکثر بازدهی به کار می‌گیرد.

 • حداکثر نرخ سود فنی برای دو سال اول مدت اعتبار بیمه نامه ۱۶% ، برای دو سال بعد ۱۳ % و برای دوره مازاد بر چهار سال اول آن ۱۰ % تعیین گردد. نرخ سود فوق الذکر علی الحساب بوده و سود حاصل از مشارکت در منافع موضوع آیین نامه 68/2  نیز به آن افزوده می شود.
 • استفاده کننده از بیمه زندگی و سرمایه گذاری چه کسی است؟

استفاده کنندگان از بیمه زندگی و سرمایه گذاری به دو دسته تقسیم می شوند که توسط بیمه گذار و بیمه شده تعیین می‌شوند.

 • استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده و تعیین سهم ایشان.
 • استفاده کنندگان از اندوخته پایان دوره بیمه نامه، در صورت حیات بیمه شده که می تواند خود بیمه شده و یا سایر اشخاص باشد.
 • درصورتیکه استفاده کنندگان از سرمایه بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده تعیین نشده باشد، سرمایه بیمه به وراث قانونی پراخت می شود.
 •  
 • دریافت وام چگونه است؟

در صورتی که بیمه نامه دارای ارزش بازخریدی باشد و حداقل ۲ سال از مدت بیمه نامه سپری و حق بیمه آن پرداخت شده باشد. سقف وام، معادل ۹۰% ارزش بازخریدی بیمه نامه در زمان دریافت وام می‌باشد.

 

 • سایر مزایا
 • امکان پرداخت حق بیمه به صورت یکجا یا سالانه و یا به صورت اقساط ماهانه، دوماهه، سه ماهه، چهارماهه و شش ماهه.
 • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده.
 • امکان دریافت اندوخته به صورت مستمری
 • معافیت مالیاتی اندوخته های سرمایه گذاری بیمه زندگی.
 • معافیت از مالیات بر ارث سرمایه بیمه زندگی.
 • امکان پرداخت سپرده اولیه در شروع بیمه نامه.
 • امکان افزایش اندوخته، در طول مدت بیمه نامه.

 

بیمه زندگی و سرمایه گذاری مشترک

بیمه ای با یک حق بیمه اما برای دو نفر

 

امروزه خرید بیمه زندگی دیگر کالایی لوکس محسوب نمی‌شود و در بسیاری از موارد، افرادی که دارای نسبت‌های سببی و یا نسبی می‌باشند اقدام به خرید بیمه‌نامه می‌نمایند؛ که با خرید جداگانه هر بیمه‌نامه، مجبور به پرداخت هزینه‌ها به صورت جداگانه هستند.

در حالی که بیمه زندگی و سرمایه گذاری مشترک ، علاوه بر آن که امکان پوشش بیمه‌ای دو نفر را به طور همزمان فراهم می‌نماید، با کاهش هزینه‌ها، ذخیره‌ریاضی بهتری را برای افرادی که با هدف ایجاد پس‌انداز اقدام به خرید بیمه‌‌نامه می‌نمایند، فراهم می‌کند.

بیمه زندگی و سرمایه گذاری مشترک بیمه معلم، راهکاری مناسب برای این افراد می‌باشد تا بتوانند با خرید یک بیمه‌نامه و پرداخت یک حق‌بیمه، به طور همزمان از مزایای بیمه‌نامه زندگی و سرمایه گذاری مشترک برخوردار شوند. قابل توجه است که در این بیمه‌نامه‌، هزینه‌ها کمتر از حالتی است که دو بیمه‌نامه زندگی و سرمایه‌گذاری به صورت جداگانه خریداری می شود.

 

 تعهدات بیمه زندگی و سرمایه گذاری مشترک :

 • پوشش فوت ناگهانی بیمه شده اصلی و فرعی برابر با سرمایه بیمه نامه.
 • پوشش فوت ناشی از حادثه، جمعاً تا ۴ برابر سرمایه عادی بیمه نامه برای هر یک از بیمه شدگان.
 • پوشش غرامت نقص عضو و از کارافتادگی جزئی و کلی دائم ناشی از حادثه برای هر یک از بیمه شدگان.
 • پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت یا از کارافتادگی کامل و دائم به هر علت بیمه شده اصلی.
 • پوشش هزینه های بیماری های خاص تا 500 میلیون ریال برای هر یک از بیمه شدگان.
 • پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه برای هر یک از بیمه شدگان.

مزایا و ویژگی های بیمه زندگی و سرمایه گذاری مشترک شرکت بیمه معلم

 • قرار گرفتن دو بیمه شده تحت پوشش بیمه ای با پرداخت یک هزینه.
 • امکان انتخاب سرمایه فوت عادی برای هر یک از بیمه شدگان تا مبلغ 5 میلیارد ریال.
 • امکان انتخاب سرمایه فوت حادثه برای هر یک از بیمه شدگان جمعاً تا مبلغ 8 میلیارد ریال.
 • امکان انتخاب پوشش های تکمیلی برای هر یک از بیمه شدگان با یک حق بیمه.
 • امکان انتخاب بیمه شده اصلی و فرعی به غیر از بیمه گذار.
 • پرداخت حق بیمه سالانه به صورت اقساط.
 • امکان انتخاب ذینفعان هر یک از بیمه شدگان به صورت مجزا و تعیین سهم ایشان به دلخواه .
 • اعطای وام از محل اندوخته تا ۹۰ % ارزش بازخریدی بیمه نامه.
 • امکان پرداخت اندوخته اولیه در شروع بیمه نامه.
 • امکان افزایش اندوخته، در طول مدت بیمه نامه.
 • امکان تعدیل سرمایه و حق بیمه به منظور جبران آثار منفی تورم.
 • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده.
 • معافیت مالیاتی اندوخته های سرمایه گذاری بیمه زندگی.
 • معافیت از مالیات بر ارث سرمایه بیمه زندگی.
 • امکان ادامه بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده اصلی توسط بیمه شده فرعی بدون پرداخت مجدد هزینه ها.
راهنمای خرید و دریافت خسارت

راهنمای خرید بیمه نامه

برای خرید بیمه نامه، با همراه داشتن رونوشت شناسنامه و یا کارت ملی، به یکی از شعب یا نمایندگی های بیمه معلم مراجعه نموده و اقدام به تکمیل فرم پیشنهاد نمایید.

 

 • راهنمای دریافت خسارت

بیمه گذار، باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وقوع خسارت، با همراه داشتن اصل بیمه نامه و مدارک اولیه وقوع خسارت و مدارک شناسایی معتبر، به یکی از شعب بیمه معلم مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اعلام خسارت و تکمیل مدارک درخواستی شرکت بیمه معلم اقدام نماید.

 • مدارک اولیه خسارت:
 • فوت:
 • اصل بیمه نامه و ضمائم ( نسخه تحویل داده شده به بیمه گذار)
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل گواهی فوت
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل جواز دفن
 • تصویر برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی و تصویر کارت ملی
 • تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی وراث یا ذینفعان بیمه نامه
 • در صورتی که در بیمه نامه گیرنده ، وراث قانونی ذکر شده است تصویر برابر با اصل انحصار وراثت الزامی است.
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل گزارش حادثه توسط مراجع انتظامی و قضایی ( در صورت فوت به علت حادثه)
  • اعلام شماره پرونده دادسرا.
  • گزارش های نهایی مقامات انتظامی و قضایی.
 • تصویر برابر با اصل گواهی پزشکی قانونی ( در صورت فوت به علت حادثه ، فوت نامعلوم و یا مرگ مشکوک )
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل مدارک درمانی و بیمارستانی( حسب مورد)
  • ارسال اصل کلیه مدارک پزشکی اخیر متوفی از شروع تشخیص بیماری
  • در صورت عدم بستری گزارش پزشک معالج در خصوص نوع بیماری و درمان صورت گرفته
 • اصل دفترچه بیمه ی بیمه شده (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه سلامت و…)
 • امراض خاص:
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی بیمه شده
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل مدارک بیمارستانی و درمانی بیمه شده از زمان شروع تشخیص بیماری
 • اصل فاکتور هزینه های انجام شده
  • در صورتی که تصویر برابر اصل باشد، پرداخت کننده اول و میزان خسارت پرداخت شده و کپی چک دریافتی از بیمه‌گر اول مشخص و ضمیمه شده باشد.
  • درصورتیکه توسط مراکزدرمانی (به غیر از مراکز درمانی دولتی) برابربا اصل شده باشد، مبلغ آن قابل پرداخت نمی‌باشد.
 • گزارش پزشک معالج در خصوص نوع بیماری، شروع بیماری و پایان درمان.
 • نقص عضو:
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی بیمه شده
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل گزارش حادثه توسط مراجع انتظامی و قضایی
 • اصل و یا تصویر برابر اصل مدارک بیمارستانی بیمه شده
 • عکس های رادیولوژی بیمه شده
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل گزارش پزشکی قانونی
 • انجام تحقیقات محلی پزشکی یا بیمارستانی توسط شعبه
 • دریافت گزارش نماینده مبنی بر نحوه پذیرش بیمه شده، نحوه آشنایی و …
 • دریافت گزارش پزشک معالج در خصوص نقص عضو دائم جزئی و یا کلی بیمه شده
 • معافیت از پرداخت حق بیمه
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی بیمه شده
 • تصویر برابر با اصل گزارش حادثه توسط مراجع انتظامی و قضایی (درصورت وقوع حادثه)
 • اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک بیمارستانی بیمه شده در زمان شروع بیماری یا حادثه و طول درمان
 • اصل یا تصویر برابر با اصل گزارش کمیسیون پزشکی
 • عکس های رادیولوژی بیمه شده
 • انجام تحقیقات محلی پزشکی یا بیمارستانی توسط شعبه
 • دریافت گزارش نماینده مبنی بر نحوه پذیرش بیمه شده، نحوه آشنایی و …
 • دریافت گزارش پزشک معالج در خصوص نقص عضو دائم کلی و از کارافتادگی دائم بیمه شده
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل گزارش پزشکی قانونی یا کمیسیون تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی مبنی بر اعلام از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده با ذکر علت.
 • هزینه پزشکی ناشی از حادثه
 1. تصویر شناسنامه و کارت ملی بیمه شده
 2. اصل فاکتور هزینه های انجام شده با درج تاریخ و مشخصات بیمه شده.
  • در صورتی که تصویر برابر اصل باشد ، پرداخت کننده اول و میزان خسارت پرداخت شده و کپی چک دریافتی از بیمه گر اول مشخص و ضمیمه شده باشد.
  • در صورتیکه توسط مراکز درمانی (به غیر از مراکز درمانی دولتی) برابر با اصل شده باشد، مبلغ آن قابل پرداخت نمی باشد.
 3. اصل یا تصویر برابر با اصل گزارش حادثه توسط مراجع انتظامی و قضایی
 4. اصل یا تصویر برابر با اصل اولین مرجع درمانی و مدارک بیمارستانی بیمه شده
 5. عکس های رادیولوژی بیمه شده
 6. دریافت گزارش پزشک معالج در خصوص نقص عضو دائم کلی و از کارافتادگی دائم بیمه شده
 7. اصل و یا تصویر برابر با اصل گزارش پزشکی قانونی (در صورت لزوم)

 

 • راهنمای پرداخت حق بیمه :

بیمه گذار محترم شما می توانید با استفاده از امکانات:

۱-درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت در سایت بیمه معلم www.mic.co.ir

۲- سامانه واریز وجه به حساب سازمانها در سایت بانک ملت www.bankmellat.ir

۳- دستگاههای ATM بانک ملت در سراسر کشور  شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۲۵۰۷۶۲۸۱

۴- سامانه پرداخت از طریق تلفن همراه با کد #۱*۱*۲*۵*۷۴۱*

حق بیمه خود را بصورت غیر حضوری و یا پرداخت نقدی از طریق دفترچه اقساط در شعب بانک ملت به حساب شماره ۴۸۰۳۵۰۹۵۷۳  شعبه مستقل مرکزی پرداخت نمایید.

طرح های ویژه بیمه معلم
 • طرح بیست ” ۲۰ ” ویژه دانش آموزان و دانشجویان

یکی از مشکلات و معضلاتی که همواره ذهن آحاد مختلف جامعه، مخصوصاً خانواده دانش آموزان و دانشجویان را به خود مشغول نموده است، تأمین و تضمین حداقل معیشت فرزندان آنان در آینده می باشد. فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه، به این شکل است که خانواده ها خود را مکلف می دانند امکانات و نیازهای اصلی فرزندان خود، اعم از هزینه تحصیلات عالی، ازدواج، تأمین مسکن و سرمایه اولیه برای کسب و کار را برای آنان مهیا نمایند، ولی به لحاظ عدم تناسب درآمدها با هزینه های جاری، عملا امکان پس انداز و تأمین اینگونه هزینه ها به صورت یکجا غیرممکن می باشد. لذا این شرکت با ارائه طرحهای متنوع زندگی و سرمایه گذاری، این امکان را برای خانواده ها فراهم می نماید که با تخصیص بخش اندکی از حقوق ماهانه خود و سرمایه گذاری آن نزد شرکت بیمه معلم، در آینده بدون نگرانی از محل اندوخته حاصل از این سرمایه گذاری، نیازهای مادی فرزندان خود را جهت اشتغال، ازدواج و … تأمین نمایند.

بازار هدف:  تمامی دانش آموزان و دانشجویان در سراسر کشور

 

 • طرح آرامش ماندگار ویژه فرهنگیان

آرزوی دیروز و امروز قشر فرهیخته فرهنگیان، دوام و ثبات بهترین لحظه هاست و چه چیزی نشاط بخش تر از دیدن دوباره درخشش اشعه های سرشار از زندگی خورشید، که به درستی یادآور جانی نو و عمری دوباره است . زندگی با رفاه و امنیت، احساس بهتر و دغدغه کمتری به همراه دارد، به همین دلیل است که هدف اساسی بیمه های عمر ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی و سرمایه گذاری و کسب سود حاصله از سرمایه گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه گر در قبال استفاده کنندگان می باشد . بیمه های عمر و ذخایر انباشته آن بعنوان یک عامل می تواند در ارتقای سطح سرمایه خانواده نقشی سازنده ایفا نماید و این افزایش سطح سرمایه لذت برخورداری از رفاه اجتماعی بالاتر و امید به آسایش فردای فرهنگیان و خانواده شان را فراهم می کند.

بازار هدف: تمامی فرهنگیان ، معلمان و خانواده درجه اول ایشان

 

 • طرح هدیه هستان ویژه نوزادان و کودکان

هيچ لذتی وشعفی بالاتر از تولد يك نوزاد در خانواده نيست.

اميدها و برنامه های بزرگ برای آينده فرزندان، فكر والدين را مشغول می كند. «آینده» بخشی از زندگی هر نوزادی است که با تولدش توجه ویژه پدر و مادر را به خود جلب و خانواده‌ها را تشویق به انجام برنامه ریزی هایی می‌کند که تا حدی برطرف‌کننده نگرانی‌های آن‌هاست. این برنامه ریزی ها بیشتر جنبه اقتصادی دارد و پدر و مادر همه تلاش‌شان را می‌کنند تا بخشی از نیازهای مالی فرزندشان را در سال‌های نونهالی و کودکی تامین کنند. برای ساختن آینده ای مطمئن که دوست داریم، می توان برای او یکی از بهترین را انتخاب نمود. طرح هدیه بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه معلم ویژه کودکان و نوزادان(هستان) به خوبی آینده کودکان را تضمین می کند.

بازار هدف: تمامی نوزادان و کودکان از بدو تولد  تا زیر ۶ سال

در این طرح با خرید بیمه نامه سالانه و شش ماهه، یک ماه حق بیمه را از بیمه معلم هدیه دریافت نمائید.

 

 • طرح بانوی ایران زمین

اندیشه های بزرگ از زنان سرچشمه می گیرد.

تاکنون پیش آمده است که علت موفقیت افراد موفق جامعه را سئوال کنیم و در پس این موفقیت ها مادران و زنانی را می بینیم که با توجه به سختیها و ناملایمت های اجتماعی توانسته اند خانواده خود را در زیر چتر حمایت خویش قرار دهند. طرح بیمه بانوی ایران زمین به دنبال ایجاد پوشش بیمه زندگی و سرمایه گذاری با امکان دریافت مستمری و ایجاد امنیت خاطر برای زنان خانه دار و دیگر بانوان ایران زمین می باشد.

بازار هدف: تمامی بانوان

 

 • طرح کمک هزینه تحصیلات

تحصیل و کسب دانش و فرهیختگی یکی از نیازهای اساسی بشر جامعه امروزی به شمار می رود. اما هزینه های تحصیل چنان بالا است که بسیاری از خانواده ها در تأمین هزینه تحصیل فرزندان مشکلات جدی دارند. اما برنامه ریزی مالی و ایجاد پشتیبانی با طرح بیمه ای کمک هزینه تحصیلات شرکت بیمه معلم، به طور چشمگیری از نگرانی ها می کاهد و نوید بخش روزهای آرام آینده خواهد بود.

بازار هدف:  خانواده هایی که دارای فرزند می باشند.

 • طرح کمک هزینه جهیزیه

تشکیل زندگی و سامان یافتن و آرامش، از اندیشه های همیشگی مشترک دختران و خانواده های ایشان است. چه بهتر که از دوران کودکی و نوجوانی ایشان به فکر فردا باشیم و در کنار یک پوشش بیمه ای مطمئن ، برای این مهم در بلند مدت چاره‌اندیشی و سرمایه گذاری کنیم.

بازار هدف: تمامی خانواده هایی که فرزند دختر دارند.

 •  طرح نقش آفرینان اقتصاد

در کوران ناملایمات اقتصادی دنیا نقش بیمه ضرورتی غیر قابل انکار است امید است در راستای اهداف تولید با کیفیت ملی، زحمتکشان عرصه تولید و توزیع داخلی را تنها نگذاریم و بیمه زندگی و سرمایه گذاری را به عنوان یک کالای ضروری برای اصناف تعریف کرده ایم. بیمه زندگی و سرمایه گذاری، عامل آرامش، امنیت و رفاه جامعه و خانواده است. بنابراین انتخاب راهی که به مرور و به تدریج اندوخته مطمئنی بسازد، بدون شک ایده ای منطقی و عاقلانه است.

با توجه به فعالیت برخی از صنوف بدون خرید بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی این ضرورت را ایجاب می نماید که با داشتن بیمه نامه مستمری و مکمل بازنشستگی ، درآمد دوره بازنشستگی برای ایشان تامین گردد.

هدف از طرح :

ایجاد پوشش بیمه ای زندگی و سرمایه گذاری و فراهم آوردن آرامش و پیروزی بیشتر در زندگی و همچنین فروش بیمه زندگی و سرمایه گذاری به قشر اقتصادی کشور و ایجاد جذابیت اندوخته بیشتر و پرداخت آن به صورت مستمری مادام العمر که با توجه به برخی از مشاغل ممکن است بدون بیمه بازنشستگی فعالیت نمایند.

بازار هدف: فعالان اصناف. (ماده ۴ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ صنف را آن گروه از افراد صنفی می داند که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع می باشد)

 

بیمه مستمری آنی

•    انواع بیمه‌نامه‌های مستمری شرکت بیمه معلم :
مستمری آنی مادام‌العمر: قرارداد بیمه‌ای است که در آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار، از زمان مشخص شده در بیمه‌نامه تا زمانیکه بیمه شده در قید حیات باشد، مبلغ مستمری را به وی پرداخت نماید.   
مستمری آنی موقت قطعی: قرارداد بیمه‌ای است که در آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار، از زمان مشخص شده در بیمه‌نامه تا انتهای بیمه‌نامه که محدود می‌باشد چه بیمه‌شده در قید حیات باشد چه نباشد مبلغ مستمری را به وی پرداخت نماید.

•    مدت تضمین: در بیمه‌نامه مستمری و مکمل بازنشستگی مدت تضمین به این معنا است که مستمری بیمه‌شده تا پایان آن زمان حتی در صورت فوت بیمه‌شده پرداخت خواهد شد. به عبارتی اگر بیمه‌شده در مدت تضمین زنده باشد، شخصاً و چنانچه در زمان تضمین فوت نماید، مبلغ مستمری از تاریخ فوت تا پایان مدت تضمین به ذینفع مشخص شده در بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد.
•    مزایای بیمه مستمری شرکت بیمه معلم:
    •    ارائه پوشش فوت عادی از 100.000.000 ریال تا سقف 2.000.000.000 ریال
    •    ارائه پوشش فوت به علت حادثه تا 3 برابر فوت عادی تا سقف 6.000.000.000 ریال
    •    امکان انتخاب ضریب تعدیل سرمایه پوشش‌ها برای جبران آثار تورمی
    •    هر فرد شاغل و غیر شاغل می‌تواند این بیمه نامه را خریداری نماید.
    •    زنان خانه‌دار نیز می توانند برای خود این بیمه نامه را خریداری نمایند.
    •    در این بیمه‌نامه، به بانوان بیمه‌شده در صورت فوت و بدون داشتن افراد تحت تکفل، مستمری به ذینفع انتخاب شده  پرداخت خواهد شد.
    •    تضمین مدت پرداخت مستمری در بیمه نامه ها ی مستمری مادام العمر 30 سا ل می باشد.
    •    در صورت فوت ذینفع مشخص شده در طول مدت تضمین، مبلغ مستمری به فرد دیگری که از طرف ایشان در زمان تکمیل پیشنهاد بیمه مشخص شده است پرداخت خواهد شد.
    •    در صورت انصراف از دریافت مستمری، شرکت بیمه معلم مبلغ بازخرید را به فرد پرداخت خواهد کرد.
    •    با توجه به وضعیت تورمی موجود در کشور دریافت مبلغ مستمری ارزش فعلی بیشتری نیست به مبلغ در آینده دارد.

DNN