Liability Insurance

Liability Insurance

پیش درآمد

جراحات بدني و صدمات ناشي از كار يا حين انجام وظيفه ، امري اجتناب ناپذير است و كاركنان هر سازماني با هر نوع فعاليت اقتصادي، در معرض وقوع سوانحي از اين دست قرار دارند.

قوانين كار و مجازات اسلامي، مسئوليت‌هاي سنگيني را به ‌صورت تكليفي در قبال جبران غرامت صدمات جاني وارد به كاركنان، متوجه كارفرمايان مي‌كند. از سوي ديگر، طرح بيمه سازمان تامين اجتماعي كشور بـه گونه ای طراحی نشده است تا غراماتي كه مسئوليت آن بر عهده كارفرمايان قرار مي گيرد را پوشش دهد.

بنابراین در غالب موارد، به دنبال بروز صدمات جاني ناشي از حوادث حين كار، كارفرمايان مكلف به پرداخت غرامت به منظور جلب رضايت زيان ديده يا بازماندگان وي مي‌شوند. برای مثال می توان به  (تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون كار و تامين اجتماعي) اشاره کرد.

ماده ۶۶ قانون تامين اجتماعي: درصورتي که ثابت شود وقوع حادثه مستقيما ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف کارفرما يا نمايندگان او بوده، سازمان تامين اجتماعي هزينه هاي مربوط به معالجه، غرامات، مستمري ها و غيره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ اين قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

بنابراین خريد بيمه نامه‌ي مسئوليت مدني به‌عنوان ضرورت براي كليه‌ي افراد و سازمان‌ها مطرح است.

 از موارد دیگری که در مبحث بیمه های مسئولیت مطرح  است، پوشش غراماتی است که به واسطه ی سهل انگاری و غفلت بیمه گذار در انجام وظایف خود (مالی و جانی ) متوجه افراد می نماید، که این غرامات نیز در بیمه نامه های متنوعی از جمله مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ناظر و محاسب، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان، مسئولیت حرفه ای بازرسان کالا و …  تحت پوشش قرار می گیرد.

مدیریت بیمه های مسئولیت شرکت بیمه معلم با ارائه خدمات بیمه ای متنوع همراه با حق بیمه های مناسب و پرداخت صحیح و سریع خسارات تلاش می کند که رضایت بیمه گذاران و زیان دیدگان را فرآهم نموده و تصویر مثبتی در ذهن افراد جامعه برجا گذارد.

مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

چنانچه در حين کار، خسارت بدني به کارکنان بيمه گذار وارد آيد و مسئوليت کارفرما در راي بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه هاي پزشکي و غرامت نقص عضو و فوت مي باشد.
متاسفانه اغلب کارفرمايان به زعم اينکه کارکنان خود را بيمه تامين اجتماعي نموده اند، چنین می پندارند که هر اتفاقي براي کارکنان رخ دهد، بيمه تامين اجتماعي کليه خسارات و غرامات وارده به فرد حادثه ديده توسط بيمه تامين اجتماعي جبران خواهد نمود ولي متاسفانه اين ذهنيت صحيح نبوده و بيمه تامين اجتماعي با داشتن خدمات و پوشش هاي متنوع هيچ تعهدي نسبت به ديه نقص عضو يا ازکارافتادگي و نيز ديه فوت کارکنان، در حيطه مسئوليت کارفرما ندارد.
این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مالکین کارخانجات، کارگاه های تولیدی، تعمیراتی و خدماتی و همچنین پروژه های عمرانی و ساخت و ساز بناهای مسکونی، تجاری و … می توانند تهیه نمایند.
بر طبق ماده ۱۰ شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان بیمه گذار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمه گر اعلام نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهار شده کارکنان کمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه گر به نسبت تعداد اظهار شده به تعداد واقعی کاهش می یابد. در این صورت پرداخت مابه التفاوت خسارت بر عهده بیمه گذار خواهد بود.
این مورد در ارتباط با بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی برای متراژ مصداق دارد.

بیمه گذار موظف است متراژ زیر بنای خود را واقعی اعلام نماید نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد متراژ اعلام شده کمتر از متراژ واقعی است تعهدات بیمه گر به نسبت متراژ زیربنای اظهار شده به متراژ زیر بنای واقعی کاهش می یابد. در این صورت پرداخت مابه التفاوت خسارت بر عهده بیمه گذار خواهد بود.
پوشش هاي اصلي اين بيمه نامه بر اساس ديه نقص عضو و فوت با درج سقف تعهدات براي هر نفر و هر حادثه و در طول مدت بيمه نامه خواهد بود.

• پوشش هاي فرعي بيمه نامه مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان:
o ماموريت‌هاي خارج از کارگاه
o اماکن وابسته به کارگاه
o حوادث نقليه موتوري
o مسئوليت پيمانکاران فرعي
o مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور
o پرداخت خسارت بدون راي دادگاه
o پرداخت خسارت پزشکي بدون اعمال تعرفه
o مطالبات سازمان تامين اجتماعي براي هر کارگر يا کارمند
o شخص کارفرما/ پيمانکار و …
o خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث تا سقف دو نفر
o مابه‌التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه‌نامه حداکثر تا ۱ سال
o پرداخت غرامت روزانه کارگران

مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشک را در مقابل بیماران پوشش می دهد. چنانچه پزشک به طور غیر عمد و بعلت اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی، روانی و یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود، بیمه گر آنرا جبران خواهد نمود. لازم به یادآوریست که کلیه کسانیکه با پزشک در حین معالجه و عمل جراحی همکاری می کنند مانند ( پرستار، تکنسین و…) و طبق دستور پزشک انجام وظیفه می نمایند نیز تحت پوشش این بیمه نامه تحت عنوان بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان صادر می گردد.

مسئولیت سازندگان ابنیه در مقابل اشخاص ثالث

به طور كلي سازندگان ابنيه به هنگام اجراي هر پروژه ساختماني با سه نوع ريسك اصلي مواجه هستند :
الف ـ خطراتي كه كارگران ساختماني را تهديد مي نمايد. این مورد تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی است.
ب ـ خطرات طبيعي و حوادثي كه ساختمان در حال ساخت را تهديد مي كند. این مورد تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت نیست.
ج ـ خطراتي كه در حين احداث ساختمان اشخاص ثالث را تهديد مي نمايد. این مورد تحت پوشش بیمه نامه سازندگان ابنیه در مقابل اشخاص ثالث است.

اهم خسارت هائی که معمولا به اشخاص ثالث وارد می شود به شرح ذیل است :

– ریزش ساختمان های مجاور در اثر گودبرداری
– نشست و ترک خوردگی ساختمان های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان در حال احداث
– خسارت های مالی وارد به اثاثیه و تاسیسات ساختمان های مجاور در اثر ریزش
– خسارت های وارد به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز
– خسارت های وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح
– خسارت های جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان و عابران
– خسارت های جانی وارد به اشخاص ثالث که وارد محوطه ساختمان در حال احداث می شوند.
– خسارت های ناشی از دپوی مصالح

مسئولیت مدنی عمومی

- مسئوليت مدني دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان
در این بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکین آسانسور و پله برقی و شرکت هایی که به اجرای عملیات نصب و نگهداری آسانسور های مسافربر و باربر و پله برقی ها می پردازند، تحت پوشش قرار می گیرد.
موضوع بیمه نامه عبارتست از : جبران غرامت مسئوليت مدني بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور مربوط به آسانسور و پله برقی به نشانی مندرج در بیمه نامه که منجر به صدمات جسمانی و یا خسارات مالی به سرنشینان آسانسور و پله برقی گردد. پوشش مالی منحصرا برای آسانسورهای باربر و ماشین بر است.

۲- مسئولیت مدنی مدیران و مربیان مهد کودک ها
بموجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مربیان مهد کودک برای خسارت های جانی وارد به کودکان تحت پوشش می باشد.
حق بیمه این بیمه نامه بر اساس حداکثر ظرفیت مهد کودک محاسبه گردیده است. بیمه گذار موظف است در صورت افزایش ظرفیت مهد کودک مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نماید در غیر اینصورت و در صورت بروز خطرات تحت پوشش خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
این بیمه نامه فقط خسارت های بدنی وارد به کودکان را تحت پوشش قرار می دهد و خسارت های مالی به هر نوع که باشد پوشش ندارد.
مسئولیت بیمه گذار در زمان ایاب و ذهاب کودکان توسط سرویس مهد کودک و بالعکس تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.

۳- مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی
بموجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی در مقابل خسارت های جانی وارد به استفاده کنندگان از مرکز آموزشی تحت پوشش می باشد .
حق بیمه این بیمه نامه بر اساس حداکثر ظرفیت مرکز آموزشی محاسبه می گردد. بیمه گذار موظف است در صورت افزایش ظرفیت مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نماید در غیر اینصورت و در صورت بروز خطرات تحت پوشش خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت خواهد شد .

۴- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر
در اين بيمه نامه خسارت جاني و مالي وارد به كارگران و اشخاص ثالث ناشي از مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح،‌ محاسب و ناظر كه داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهر سازي باشند،‌ در حيطه فعاليت ساختمان سازي جبران مي گردد. همچنین اين بيمه نامه خساراتي را پوشش مي دهد در زمان اعتبار بیمه نامه و در حين اجراي پروژه و اتمام پروژه ساختماني رخ داده باشد و به هيچ عنوان كيفيت ساخت را شامل نمي شود.

۵- بیمه مسئولیت مدنی بازرسی فنی کالا
موضوع بیمه نامه عبارتست از: بیمه مسئوليت مدني حرفه اي ناشي از انجام بازرسي فني و نظارت عمومي كالاي صادراتي و وارداتي بیمه گذار بر طبق مجوزهای اخذ شده از اداره استاندارد و مطابق با موضوع مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه.
بيمه گذار موظف است انجام فعاليت هاي نيروهاي تخصصي و فني در رشته هاي مربوطه را تأمين نموده، عملیات بازرسی خود را طبق اصول علمي و استانداردهاي تعريف شده و براساس نوع شغل و حرفه بیمه شدگان به انجام رساند و جهت انجام فعاليت مجوزهاي لازم را از ستاد مركزي اخذ نمايد.
بيمه گذار موظف است تعداد بازرسی های انجام شده دارای گواهینامه در طول مدت قرارداد را با ذكر شماره رديف و مشخصات تجهیزات و همچنین استفاده کنندگان از آنها را مستند نموده و خلاصه ای از آنها را بصورت ماهیانه گزارش نماید و بیمه گر اختیار دارد هر زمانی که صلاح بداند از اين مستندات بازديد نمايد.
بر طبق ماده دو شرایط عمومی بیمه نامه خسارت هاي معلول عوامل زير ولو اينكه بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهد بيمه گر خارج است :
– خسارات مربوط به محكوميت هاي جزائي و پرداخت جرائم ناشي از قوانين و نظامات دولتي.
– عدم صلاحیت کارکنان بیمه گذار در رابطه با بازرسیهای انجام شده.
– عیوب پنهان غیر قابل تشخیص که تشخیص آن در چهارچوب وظایف تعیین شده بازرسی امکان پذیر نباشد.
– انجام ندادن اعمال لازم برای تشخیص استاندارد بودن کالا و مطابق بودن آن با مندرجات مدارک مربوطه.
– خسارات مالی و صدمات جانی به اشخاص ثالث اعم از كاركنان بیمه گذار و استفاده کنندگان از خدمات بازرسی.
– اعمال غیر قانونی و مجرمانه کارکنان بیمه گذار در انجام وظایف.

۶- مسئوليت مدني مسئولان فني بيمارستان/کلينيک/درمانگاه
مسئولان فنی بیمارستان ها دارای شرح وظایفی هستند که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است. در این شرح، وظایف مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیمارستان، بیماران، عیادت کنندگان و همچنین کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات تعریف گردیده است و به عبارت جامع تر مسئولیت کلیه امور موسسات پزشکی به عهده مسئول فنی گذاشته شده است.
موضوع بیمه نامه عبارتست از: بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال بيماران و اشخاص ثالث و ذوي الحقوق آنان بدين معني كه اگر در جريان اجراي وظايف وي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و تاييدگرديده حادثه اي رخ دهد و بيمه گذار در قبال بيماران و اشخاص ثالث قانونا مسئول و لزوم به جبران خسارت گردد، بيمه گر با رعايت شرايط و مندرجات اين قرارداد و قوانين ياد شده در فوق ملزم به جبران خسارت مذكور مي باشند.

۷- مسئوليت مدني مديران و ناجيان غريق استخر
این بیمه نامه حوادثی که در محدوده استخر برای شناگران رخ دهد و منجر به بروز خسارت های جانی گردد و مسئولیت آن قانونا متوجه مدیر استخرو  یا ناجیان غریق باشد، تحت پوشش قرار می گیرد.
موضوع بیمه نامه عبارتست از: جبران غرامت مسئوليت مدني بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در مقابل استفاده کنندگان از استخر به نشانی مندرج در بیمه نامه در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع قضائي که منجر به صدمات جسمانی و یا فوت آنان گردد. ( به میزان مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه )

۸- بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راهسازی و کشاورزی در قبال اشخاص ثالث
موضوع بیمه نامه عبارتست از : بیمه مسئولیت مدنی که براساس آن بیمه گر متعهد می شود در ازای انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار، در طول مدت بیمه نامه خسارات وارده به اشخاص ثالث را در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار ( توسط مراجع قضایی ) در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه و با در نظر گرفتن شرایط و مقررات این بیمه نامه جبران نماید.
بر طبق بند ۶ ماده سوم شرایط عمومی بیمه نامه راننده باید دارای گواهینامه متناسب با هر نوع وسیله نقلیه مورد استفاده باشد. در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی در قبال جبران خسارات وارده نخواهد داشت.
اشخاص ثالث هر شخصي بجز بيمه گذار، کارکنان، نمايندگان، همسر، پدر، اجداد، فرزندان و نوادگان بيمه گذار مي باشد.
خسارات ناشي از کاربري غيرمرتبط و يا بيش از توان و ظرفيت وسيله نقليه تحت پوشش اين بيمه نامه نمي‌باشد.
خسارت غير مستقيم و عدم النفع قابل پرداخت نمي باشد.
خسارات ناشي از تردد شهري و بين شهري تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشد مگر توافق ديگري صورت پذيرفته باشد.
خسارات وارده به كالاي در حال حمل و كالاي در حال تخليه و بارگيري از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج مي‌باشد.
درج مشخصات ماشين آلات در شرايط خصوصي الزامي است.
خسارت وارد به اموال كارفرما،‌ پيمانكاران و كاركنان تحت پوشش بيمه نامه نمي باشد.

۹- بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه ورزشی در قبال ورزشکاران
موضوع بیمه نامه عبارتست از : بیمه مسئولیت مدنی مدیر مجموعه ورزشی در قبال ورزشکاران که بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد در ازای انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه خسارت وارد به ورزشکاران را در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار ( توسط مراجع قضایی یا بر اساس نظر کارشناس بیمه گر ) در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه با در نظر گرفتن شرایط و مقررات این بیمه نامه جبران نماید.
بر طبق بند ۷ شرایط عمومی بیمه نامه بیمه گذار موظف است متناسب با ظرفیت مجموعه ورزشی اقدام به پذیرش ورزشکار نماید در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نسبت به خسارت های احتمالی نخواهد داشت.

۱۰- بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحد های اقامتی
موضوع بیمه نامه عبارتست از : جبران غرامت مسئوليت مدني بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور مربوط به میهمانان هتل به نشانی مندرج در بیمه نامه که منجر به صدمات جسمانی و یا فوت میهمانان گردد.(بشرح مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه )
بر طبق بند ۳ ماده دوم شرایط عمومی بیمه نامه هتل باید دارای مجوز فعالیت از سازمان ایرانگردی و جهانگردی باشد.
بر طبق بند ۱ ماده سوم شرایط عمومی بیمه نامه تا زمانی که مسئولیت بیمه گذار از طریق مراجع قضایی احراز نشده باشد ، بیمه گر تعهدی نسبت به جبران غرامت نخواهد داشت.

 

استعلام نرخ بيمه مسئوليت مديران مجموعه هاي ورزشي و استخرها و ناجيان غريق

 

 

راهنمای بیمه گزاران

اول:

تقریبا حوالی یک سال پیش بود در اداره مشغول به کار بودم که تلفن زنگ خورد پشت خط شخصي با صداي بلند حادثه اي را اطلاع مي داد بطوري که من با فاصله چند متري کاملا صحبت هاي فرد پشت خط را متوجه مي شدم.
کارگري از طبقه پنجم ساختمان رو به اتمامی به درون چاله آسانسور سقوط و درجا فوت کرده بود. پس از پايان تماس سريعا يکي از همکارانم جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شد.
روز بعد از کارشناس مربوطه جزييات حادثه را جويا شدم،‌ ايشان گفتند سريعا به محل حادثه رفتم کارگر بخت برگشته بطور فجيعي فوت کرده بود و همه شواهد نشان مي داد که متوفي در اثر سقوط فوت کرده و براساس وظايف کارشناسي تحقيق محلي را شروع کردم که مشخص شد کارگر تنها ۳۲ سال و سه فرزند داشت که متاسفانه تنها پس از دو روز کار در پروژه فوت کرده بود.
پرداخت هزینه های دیه مخصوصا دیه فوت بقدری سنگین است که کمتر کارفرمایی از عهده ی پرداخت خسارت آن بر می آید و کارفرمای این پروژه چون قبلا حادثه ی مشابهی را در پروژه ی یکی از دوستان خود دیده بود، در همان ابتدای کسب پروانه بیمه نامه ی کاملی را برای خود خریداری کرده بود.

چند نکته مهمي که قابل تامل است عبارتست از :
– يک کارفرما ضريب سود و درآمدش از پروژه ها چقدر است که هر از گاهي با يک حادثه بتواند از جيبش جبران خسارت کند؟
– کارفرمايي که پرداخت حق بيمه زير ۱ ميليون تومان را پرداخت نمي کند چگونه مي تواند از عهده جبران خسارت ديه روز بر آيد؟
– متاسفانه پس از فوت کارگر که در اغلب موارد تامین کننده ی خانواده است، ضربه ی جبران ناپذیری را خانواده وارد می سازد که با پرداخت غرامت می توان تا حدی از فروپاشی خانواده و فشار بر روی آنها کم کرد.

دوم:

حدودا ۵ ماه پیش بود که آقای میانسالی برای مشاوره در مورد بیمه نامه ای که برای کارگاه خود می خواست به نزد بنده آمدند. پس از صحبت با ایشان متوجه شدم که به همراه پسرش کارگاه برش چوبی با ۶ نفر کارگر دارد.
يکي از طرح هاي مناسب را براي ايشان تاييد و صادر کردم و طبق معمول از ایشان درخواست کردم که بیمه نامه را به دقت مطالعه نمایند و در صورتی که هر بخشی از بیمه نامه متناسب با پروژه ی آنها نبوده با بنده طی یک هفته تماس بگیرد. حدودا ده روز از صدور بیمه نامه نگذشته بود که ایشان با بنده تماس گرفتند و با اضطراب اعلام کردند که دست یکی از کارگرانشان قطع شده است و مرتب تکرار می کردند که حالا باید چی کار کنم، بیچاره شدم و …
بنده پس از دعوت ايشان به خونسردي عرض کردم، دست قطع شده را بر روي قسمت برش خورده فشار داده و فرد حادثه دیده را به يکي از بهترين و تخصصي ترين مرکز پيوند اعضاء اعزام کنند.
با اعزام کارگر حادثه ديده به يک بيمارستان خصوصي درجه يک و عمل جراحي يک پزشک حاذق، دست قطع شده کارگر پيوند زده شد و مشکل نقص عضو او از بين رفت.
با اين فرايند يک حلقه برد – برد ايجاد شد:
– برد اول کارگر بود که دچار نقص عضو نشد و به داشتن کارفرمايي که سلامت او برايش مهم است افتخار مي کرد. برای او اقدام کارفرمایش که او را تحت نظر بهترين پزشک در بهترين بيمارستان مداوا کرد، بسیار ارزشمند بود.
– برد دوم کارفرما بود چرا که نقص عضو کارگرش به صورت مطلوب التیام یافت و توانست با آرامش مجددا فعالیت را از سر بگیرد.
– برد سوم نيز، برد شرکت بيمه بود چرا که اگر کارگر درمان نشده بود و دچار نقص عضو مي شد چندين برابر هزينه پزشکي پيوند عضو را بعنوان ديه قطع و تقص عضو بايد پرداخت مي کرد.
– و مهمترين بخش حادثه جايي بود که بدون نياز به شکايت کارگر از کارفرما کليه هزينه ها جبران شد و پس از طول دوره درمان بدون بروز هيچ درگيري و مشکلي کارگر حادثه ديده در شغل قبلي خود با احتياط بيشتر مشغول به کار شد.

فرم های پیشنهاد بیمه های مسئولیت را از اینجا دانلود کنید

DNN