اطلاعیه‌ها

دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل
6363

دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل

دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل

به اطلاع کلیه بیمه گذاران محترم شرکت بیمه معلم می رساند ؛
با توجه به افزایش قیمت کلیه خودرو ها در بازار، بیمه گذاران بیمه بدنه اتومبیل برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل خود به واحد صدور بیمه نامه مراجعه فرمایند.
شرکت بیمه معلم، سهامی عام

به اطلاع کلیه بیمه گذاران محترم شرکت بیمه معلم می رساند ؛
با توجه به افزایش قیمت کلیه خودرو ها در بازار، بیمه گذاران بیمه بدنه اتومبیل برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل خود به واحد صدور بیمه نامه مراجعه فرمایند.
شرکت بیمه معلم، سهامی عام

اشتراک

Print

نظر

Collapse Expand نظرات (0)
DNN