سرمایه انسانی

سرمایه انسانی

سعید صحت

سعید صحت

رئیس هیات مدیره

مفید امینی

مفید امینی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

داوود الماسی

داوود الماسی

 عضو هیات مدیره

سعید جبلی

سعید جبلی

عضو و نایب رئیس هیات مدیره
هادی گنج‌خانلو

هادی گنج‌خانلو

عضو هیات مدیره

سیدمرتضی میرمهدی‌پور

سیدمرتضی میرمهدی‌پور

مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه هیأت مدیره و مدیرعامل

یوسف مقدمی

یوسف مقدمی

معاون مالی و سرمایه‌گذاری

جابر توان

جابر توان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار

فرشید بخشی

فرشید بخشی

سرپرست معاونت فنی
بیمه‌های اموال، اشخاص، مسئولیت

سیدمرتضی میرمهدی‌پور

سیدمرتضی میرمهدی‌پور

مدیر حراست

تلفن:02188799790

هادی آخوندی

هادی آخوندی

سرپرست مدیریت روابط عمومی

Akhondi.h@mic.co.ir

مسعود صحرابانی

مسعود صحرابانی

جانشین معاونت برنامه‌ریزی و توسعه بازار

حمیدرضا حسنی اسبیلی

حمیدرضا حسنی اسبیلی

سرپرست مدیریت منابع انسانی
Hasani.hr@mic.co.ir

فرشته رجوانی

فرشته رجوانی

مدیر بیمه‌های اتکائی
Rejvany.f@mic.co.ir

بهگل فطان

بهگل فطان

مدیر فناوری اطلاعات 

Fatan.b@mic.co.ir

ابوالفضل اسفندی

ابوالفضل اسفندی

مدیر امور مشتریان
Esfandi.a@mic.co.ir

مجتبی نادری

مجتبی نادری

مدیر امور شعب

Naderi.m@mic.co.ir

امیرحسن کرمی

امیرحسن کرمی

مدیر امور مالی

Karami.ah@mic.co.ir

حسام خیراندیش

حسام خیراندیش

سرپرست مدیریت پشتیبانی
Kheirandish.h@mic.co.ir

سیدمحمدرضا محمودی حسینی

سیدمحمدرضا محمودی حسینی

مدیر بیمه‌های آتش سوزی
Mahmoudi.mr@mic.co.ir

سمانه عزیزنصیری

سمانه عزیزنصیری

سرپرست مدیریت ریسک و اکچوئری

AzizNasiri.s@mic.co.ir

سیاوش کمندی

سیاوش کمندی

مدیر بیمه‌های اتومبیل
Kamandi.s@mic.co.ir

ناهید پاسبانی

ناهید پاسبانی

مدیر بیمه‌های مهندسی
Pasebani.n@mic.co.ir

محمد حبیبی

محمد حبیبی

مدیر بیمه‌های باربری
Habibi.mo@mic.co.ir

بهروز طیار

بهروز طیار

مدیر بیمه‌های مسئولیت
Tayar.b@mic.co.ir

پریسا ملکی

پریسا ملکی

مدیر بیمه‌های عمر و زندگی
Maleki.p@mic.co.ir

سعیده السادات حسینی

سعیده السادات حسینی

مدیر وصول مطالبات و بازیافت

Hoseini.s@mic.co.ir

مصطفی احمدی‌نژاد

مصطفی احمدی‌نژاد

سرپرست‌مدیریت طرح‌و‌توسعه،تطبیق‌مقررات
AhmadiNejad.m@mic.co.ir

مریم امانی

مریم امانی

سرپرست مدیریت بیمه‌های درمان و حادثه

Amani.m@mic.co.ir

علی هزاوه

علی هزاوه

سرپرست مدیریت سرمایه‌گذاری

hazaveh.a@mic.co.ir

امیرحمزه ملکیان

امیرحمزه ملکیان

سرپرست مدیریت حسابرسی و کنترل داخلی

Malekian.am@mic.co.ir

نیما معنوی

نیما معنوی

معاون مدیر حسابداری عمومی
Manavi.n@mic.co.ir

مریم کارخانه

مریم کارخانه

معاون مدیر بیمه‌های آتش سوزی
Karkhaneh.m@mic.co.ir

محمد حشمتی

محمد حشمتی

 معاون مدیر سرمایه انسانی

heshmati.m@mic.co.ir

رضا اسدی

رضا اسدی

معاون مدیر فناوری اطلاعات
Assadi.r@mic.co.ir

علی نشاط‌مبین تهرانی

علی نشاط‌مبین تهرانی

معاون مدیر بیمه‌های مهندسی
Tehrani.a@mic.co.ir

ملیحه صدر

ملیحه صدر

معاون مدیر امور شعب
Sadr.m@mic.co.ir

محمدمهدی غیاثی

محمدمهدی غیاثی

معاون مدیر بیمه‌های اتکائی

ghiasi.mm@mic.co.ir

مهران عبدالکریمی

مهران عبدالکریمی

معاون مدیر امور مشتریان

abdolkarimi.m@mic.co.ir

حمیدرضا طاهری

حمیدرضا طاهری

معاون مدیر پشتیبانی

taheri.hr@mic.co.ir

رامک سنجربیگی

رامک سنجربیگی

معاون مدیر بیمه‌های مسئولیت

sanjarbeigi.r@mic.co.ir

بدرالسادات سجادی

بدرالسادات سجادی

معاون مدیر بیمه‌های درمان و حادثه

sajadi.bs@mic.co.ir

معصومه زبرجدی

معصومه زبرجدی

معاون مدیر عملیاتی و اتکائی

zebarjadi.m@mic.co.ir

مژده انصاری

مژده انصاری

معاون مدیر بودجه و گزارشات

Ansari.m@mic.co.ir

بهادر عرفانی

بهادر عرفانی

معاون مدیر وصول مطالبات

Erfani.b@mic.co.ir

حدیث نیک‌صفت

حدیث نیک‌صفت

معاون مدیر بیمه های باربری

Niksefat.h@mic.co.ir

علی فتاحی

علی فتاحی

معاون مدیر حوزه هیات مدیره و مدیرعامل

Fatahi.a@mic.co.ir

DNN