خدمات مشتریان 84223

این بار بیمه معلم پیامی فراتر از جنس تبلیغات به مخاطب می دهد...

  • کمپین بزرگ تبلیغاتی بیمه معلم آغاز شد...
  • استفاده از ٣ ابزار رسانه ای؛ تلویزیون ، بیلبوردهای بین شهری و جاده ای ، شبکه های اجتماعی
  • این بار بیمه معلم پیامی فراتر از جنس تبلیغات به مخاطب می دهد
  • "کانسپت طراحی شده برای کمپین سال 96 بیمه معلم، تمرکز بر ارزش های خانواده را به همراه دارد "
  • اشاره به لحظات تکرار نشدنی زندگی با شعار  "در کنار شما هستیم اما... بعضی چیزها بیمه نمی شوند"   
  • هدف کلی کمپین: بیمه معلم بعنوان یک برند معتبر از طریق این کمپین با مخاطب ارتباط می گیرد و به او القا می کند که بیمه معلم دغدغه های مادی وی را رفع میکند و مخاطب باید صرفا دغدغه موارد با ارزش زندگی را داشته باشد.

روابط عمومی بیمه معلم
زمستان 1396