خدمات مشتریان 84223

 اطلاعیه
با توجه به افزایش سرمایه خودروها، ضروری‌ست بیمه‌گذاران محترم بیمه‌نامه‌های بدنه نسبت به افزایش سرمایه اقدام فرمایند.
بدیهی است، عدم افزایش سرمایه منجر به اعمال ماده 10 در زمان خسارت خواهد شد.