خدمات مشتریان 84223

ussd : پرداخت حق بیمه از طریق تلفن همراه


 

دستورالعمل واریز حق بیمه

از طریق تلفن همراه ثبت شده در سامانه پیوند

با ارائه کد پیگیری و رسید پرداخت از طریق SMS به پرداخت کننده

با شماره گیری #۱*۲*۵*۷۴۱*

10


 1. حساب۴۸۰۳۵۰۹۷۵۳ بابت رشته عمر و سرمایه گذاری

      ۲ . حساب  ۵۷/۴۵۰۰۰۰۲۰ بابت سایر رشته ها

      (اعم از اتومبیل،آتش سوزی،مسئولیت و …)

 

(سیستم)USSD


رشته عمر و سرمایه گذاری :

مراحل پرداخت اقساط حق بیمه رشته عمر و سرمایه گذاری و اقساط وام رشته مذکور از طریق تلفن همراه با اپراتور های ایرانسل و همراه اول:

 • در ابتدا اعداد #۱*۲*۵*۷۴۱*را شماره گیری نمایید که در این مرحله لیست دو فقره حساب بانکی به ترتیب شماره ۱ بیمه های عمروسرمایه گذاری و شماره ۲٫ سایر رشته ها نمایش داده می شود
 • با درج عدد یک و تایید آن ، حساب رشته عمروسرمایه گذاری (حساب ۴۸۰۳۵۰۹۵۷۳ بانک ملت ) را انتخاب نمائید.
 • سپس مبلغ قسط را به دقت وارد نموده و تایید یا ارسال نمایید.
 • شماره کارت بانکی ۱۶ رقمی خود را وارد نمایید.
 • رمز دوم کارت خود را وارد نموده و تایید نمایید.

( در صورت نداشتن رمز دوم کارت ، با استفاده از کارت عابر بانک نسبت به اخذ رمز دوم از دستگاه های خودپرداز بانک مربوطه اقدام نمائید.)

 • چنانچه مبلغ و اطلاعات پذیرنده صحیح میباشد، عدد ۱ را به عنوان تایید، وارد نمایید.
 • شناسه واریز ۱۷ رقمی درج شده در برگه دفترچه اقساط را به دقت وارد کرده و تایید نمایید.(در هنگام درج شناسه پرداخت دقت نمائید)

نکته :در صورت اقدام به پرداخت اقساط آتی رشته عمر و سرمایه گذاری که هنوز سررسید نشده است با توجه به اینکه شناسه ها بر اساس تاریخ سررسید تولید میگردد، امکان پرداخت اقساط آتی فقط در رشته عمر و سرمایه گذاریوجود نخواهد داشت.

 

 

پرداخت بابت سایر رشته ها(اعم از اتومبیل،آتش سوزی،مسئولیت و …)

مراحل پرداخت اقساط حق بیمه سایر رشته ها نیز به روش فوق که پس از شماره گیری کد #۱*۲*۵*۷۴۱*عدد ۲ را بعنوان واریز به حساب بانکی سایر رشته ها انتخاب و مراحل را مشابه روش پرداخت حق بیمه های عمر و سرمایه گذاری طی می نمائیم .

نکات:

 • در هنگام واریز وجه به حساب سایر رشته مبلغ به حساب بانک ملت مستقل مرکزی به شماره حساب ۵۷/۴۵۰۰۰۰۲۰ واریز می گردد.
 • واریز اقساط آتی در رشته عمر و سرمایه گذاری ممکن نبوده ولی این محدودیت در شناسه های سایر رشته ها که می بایست به حساب ۵۷/۴۵۰۰۰۰۲۰ بانک ملت واریز گردد وجود ندارد بعبارتی امکان واریز اقساط آتی غیر از رشته عمر ممکن می باشد.

 

تصویر مراحل پرداخت به شرح ذیل ارائه می گردد:

 

 • ابتدا عبـارت #۱*۲*۵*۷۴۱* را شماره گیری نموده و کلید سبز یا شماره گیری را انتخاب می نمائیدUntitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 • برای واریز حق بیمه عمروسرمایه گذاری عدد ۱ را تایید نموده و برای واریز حق بیمه سایر رشته ها عدد ۲ را انتخاب می نمائیدو سپس کلید ادامه را انتخاب می نماییم

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 • با توجه به مبلغ دقیق درج شده در برگه اقساط و یا اعلامیه بدهکار نسبت به درج مبلغ اقدام نمایید.

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • شماره کارت بانکی ۱۶ رقمی خودرابدون فاصله وخط تیره وارد کرده و تاییدنمایید.

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • رمز دوم کارت خود را وارد نمودهو تایید نمایید.

(در صورتیکه تا کنون نسبت به فعال سازی رمز فوق اقدام نموده اید می توانید با مراجعه به یکی از دستگاه هایخودپردازهای بانک مربوطه رمز دوم خود را با درج رمز دلخواه فعال نمائید)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر: در صورت اشتباه وارد کردن شماره کارت یا رمز دوم ، خطای

” ورودی نا معتبر است. “ نمایان خواهد شد.

 

 • در این مرحله تایید صحت مبلغ و نام فروشگاه از کاربر سئوال میگردد که در صورت صحت مبلغ و نام فروشگاه عدد ۱ را به عنوان تاییدوارد کرده وتایید نمایید.(در غیر این صورت بایدمراحل قبلرا مجدداًاجرا نمایید.)

 

تذکر: دقت نمایید نام فروشگاه و مبغ صحیح باشد.

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • شناسه واریز ۱۷ رقمی درج شده در برگه دفترچه اقساط بیمه عمر را به دقتوارد کرده وتاییدنمایید

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر: در صورت اشتباه وارد کردن شناسه یا مبلغ قسط خطای ” شناسه

واریز اشتباه است.” نمایان خواهد شد. در این صورت مجددا نسبت

به وارد کردن شناسه صحیح اقدام نمایید.

 

 

در انتها میتوانید در صورت تمایل به ذخیره شماره کارت خود، عدد ۱ را واردکرده و تایید نمایید. این امر موجب تسهیل در انجام مراحل پرداخت های آتی بدون درج مجدد شماره کارت می گردد.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از انجام مراحل فوق، کد پیگیری، مبلغ و شماره پایانه واریز وجه ، از طریق پیامکبه تلفن همراه کاربر ارسال میگردد.

از پرداخت با شناسه های تکراری خودداری فرمائید

 9

 

 

 


 

 

 

 

مزیت های پرداخت از طریق تلفن همراه نسبت به سایر روش های پرداخت :

 • عدم نیاز به نصب نرم افزار در تلفن همراه
 • قابل اجرا در تمامی مدل های گوشی همراه
 • امکان ذخیره سازی شماره کارت های مختلف پس از اولین پرداخت ( سهولت در پرداخت های آتی بدون درج شماره ۱۶ رقمی کارت )
 • عدم منظور شدن هزینه برای مشترکین همراه اول و ایرانسل
 • امکان پرداخت در هر مکانی که دسترسی به شبکه تلفن همراه همراه اول و ایرانسل وجود دارد
 • عدم نیاز به دسترسی به اینترنت ( نسبت به روش پرداخت اینترنتی )
 • افزایش امنیت در هنگام درج رمز های کارت بانکی ( نسبت به روش پرداخت اینترنتی )
 • عدم نیاز به درج تاریخ انقضا کارت بانکی ( نسبت به روش پرداخت اینترنتی )
 • عدم نیاز به CVV2 ( نسبت به روش پرداخت اینترنتی )
 • عدم نیاز به درج حروف امنیتی هنگام پرداخت ( نسبت به روش پرداخت اینترنتی )
 • ارائه رسید پرداخت از طریق ارسال پیامک به تلفن (ارسال SMS)