خدمات مشتریان 84223

خبر

بازگشت
۰۵دی

گزارشی از عملکرد بیمه حوادث دانش آموزی بیمه معلم

خلاصه خبر :

سال گذشته بالغ بر ۱۳۰ هزار مورد خسارت پرداخت شده است

معاون فنی بیمه اشخاص بیمه معلم درباره خدمات ارائه شده در قالب بیمه حوادث دانش آموزی این شرکت توضیح داد.
به گزارش دنیای بانک، خبر اقتصادی، تجارت، آیین، دنیای اقتصاد، صنعت بیمه، عصر اعتبار و به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، عباس معینی اعلام کرد: شرکت بیمه معلم در سال ۹۴ و در قالب بیمه حوادث دانش آموزی، بالغ بر ۱۳۰ هزار مورد خسارت بابتت هزینه های پزشکی دانش آموزان، فوت دانش آموزان، نقص عضو و هزینه ها بستری ناشی از بیماری آنها در بیمارستان، کاشت حلزون و پیوند کلیه پرداخت کرده است.
وی افزود: از سال ۹۳ تا کنون بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان بابت ۳۸ هزار پرونده صعب العلاج دانش آموزان توسط شرکت بیمه معلم در قالب بیمه حوادث دانش آموزی تخصیصص و پرداخت شده است.