خدمات مشتریان 84223

خبر

بازگشت
۱۸دی

پیام مدیرعامل محترم شرکت بیمه معلم

خلاصه خبر :

در آستانه بیست و دومین سالگرد تاسیس شرکت

به نام خدا
بیست و دو سال از تاسیس شرکت بیمه ای گذشت که امروز نام آن نه تنها در میان فرهنگیان، بلکه در عموم جامعه، چه در داخل و چه در خارج از کشور طنین انداز شده است.
این موفقیت ها مدیون تلاش های شبانه روزی انسان های بزرگی است که همکار بیمه معلم اند، به آن عشق می ورزند و به همراهی با آن ایمان دارند.

اینجانب به داشتن چنین همکارانی افتخار می کنم.

شرکت روزهای بسیار روشنی را در پیش دارد و امیدوار است جایگاه های والاتری نسبت به آنچه هست را کسب کند.

محمد ابراهیم تحسیری
مدیرعامل شرکت بیمه معلم