خدمات مشتریان 84223

خبر

بازگشت
۰۷بهمن

«لبخند بیمه همراهتونه»

خلاصه خبر :

فاز دوم کمپین تبلیغاتی بیمه معلم

فاز دوم کمپین بزرگ تبلیغات بیمه معلم آغاز شد.
به گزارش هم افزا، بانک و بیمه، فرصت امروز، اخبار بیمه گران، مراقب بیمه و به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، القای رضایت مشتری در «لبخند پس از حادثه» به ذهن مخاطب، هدف نهایی این کمپین است.

«لبخند بیمه همراهتونه» شعاری است که در این فاز کمپین استفاده شده است. کمپین بزرگ تبلیغاتی ۱۳۹۵ بیمه معلم با هدف تثبیت جایگاه برند در سراسر کشور رونمایی شده است.

Web