خدمات مشتریان 84223

خبر

بازگشت
۱۲بهمن

فرصت مناسبی برای پاکسازی صنعت بیمه از پدیده نامطلوب نرخ شکنی ایجاد شده است

خلاصه خبر :

معاونت فنی اموال شرکت بیمه معلم اعلام کرد

معاونت فنی اموال شرکت بیمه معلم، تغییر در نگرش و عملکرد بیمه مرکزی که اکنون رخ داده است را فرصتی مناسب برای پاکسازی صنعت بیمه از پدیده نامطلوب نرخ شکنی دانست.
به گزارش تجارت، اخبار بیمه گران، مراقب بیمه، فرصت امروز، عصر اعتبار، ایبنا، شمانیوز و به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، کامبیز حاجی میرآقا با بیان این که شرایط کنونی، اجازه می دهد شرکت ها به جای دادن نرخ های غیرفنی و غیراصولی، تمایزشان را در دادن خدمات با کیفیت و مطلوب ایجاد کنند، افزود: شرکتها باید از این فرصت پیش آمده به خوبی و درستی استفاده کنند.
وی همچنین با تاکید بر این که باید برای پایدارکردن ساختار شرکت های بیمه و درست عمل کردن به تعهدات ایجاد شود، ادامه داد: عمل به قانون جدید بیمه شخص ثالث با این دیدگاه که بیشتر به فکر زیان دیدگان باشیم، الزامی و نشان دهنده پایبندی کامل به تعهدات بیمه ای است.
حاجی میرآقا اظهار کرد: اجرای درست این قانون، در هر چه بیشتر مثبت شدن دیدگاه مردم به صنعت بیمه و اعتمادسازی درباره این صنعت بسیار تاثیرگذار است.
به گفته او، با اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث شاید در ابتدا خسارت بیشتری در زمان کوتاهتری به شرکت های بیمه تحمیل شود، ولی اگر خوب از شرایط جدید قانونی استفاده کنیم، می توانیم فضای ذهنی مطلوبی به صورت عمومی در جامعه ترسیم کنیم.