خدمات مشتریان 84223

خبر

بازگشت
۲۴تیر

بیمه معلم پیروز رقابت شرکت های بیمه در نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی و صنایع تجهیزات وابسته تهران

خلاصه خبر :

ابراز رضایت از خدمات بیمه معلم

 

در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی و صنایع تجهیزات وابسته تهران، رئیس اتحادیه آسانسور در دیدار با محمدابراهیم تحسیری مدیر عامل شرکت بیمه معلم از خدمات این شرکت تشکر و خواهان تمدید قرارداد با این شرکت شد.