خدمات مشتریان 84223

خبر

بازگشت
۲۰خرداد

بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران انتخاب کرد

خلاصه خبر :

ریاست شورای هماهنگی استان فارس به بیمه معلم رسید

 

 

 

به گزارش روابط عمومی بیمه معلم و به نقل از عصر اعتبار و تی نیوز، با اکثریت آرا به مجتبی ارزاقی مدیر شعبه استان فارس بیمه معلم ( به مدت ۲ سال) ریاست شورای هماهنگی استان واگذار گردید.