خدمات مشتریان 84223

محمد ابراهیم تحسیری مدیر عامل محترم بیمه معلم در پیامی 17 مرداد "روز خبرنگار" را تبریک گفت. متن پیام به این شرح است :

 
روز خبرنگار است و قلم بهانه ای شد ...

درکنار تبریک صمیمانه، امید است با یاری خداوند بزرگ در انجام رسالت آگاهی بخشی و  ارتقا سطح فرهنگی جامعه موید باشید.

قلمی پرنور و پر شور با گامهایی استوار در این روز مبارک برایتان آرزومندم ...
 

محمدابراهیم تحسیری
مدیر عامل بیمه معلم