خدمات مشتریان 84223

شرکت بیمه معلم، به‌منظور بزرگداشت هشتصدمین زادروز مولانا؛عارف، شاعر و فیلسوف ایرانی که مزارش در قونیه ترکیه قراردارد، تندیس این شاعر را به آرامگاه وی تقدیم می‌کند. به گزارش روابط ‌عمومی بیمه معلم، متولی برگزاری بزرگداشت مولانا از طرف کشور ایران انجمن مولاناشناسی ایرانی مستقر در قونیه است و بیمه معلم با حمایت از دوچرخه‌سواران ایرانی ارسال تندیس به قونیه توسط رکاب زنان را برعهده گرفته است که این تندیس در آرامگاه وی به مناسبت هشتصدمین زادروز مولانا جاگذاری می‌شود.