خدمات مشتریان 84223

فرم همکاری (استخدام)

تخصص های فردی
ردیف مهارت میزان تسلط امکان ارائه گواهی
1 Word
2 Excel
3 فن آوران
4 زبان
5
6
سوابق شغلی
ردیف نام شرکت حوزه فعالیت آخرین پست سازمانی مدت اشتغال(ماه) آخرین حقوق دریافتی
1
2
3
4
5
6
لطفا صبر کنید