خدمات مشتریان 84223

آدرس :

تهران ، میدان ونک ، ابتدای بلوارشهید حقانی (بین خ گاندی و تقاطع جهان کودک)، شماره 56، کد پستی 1517973511

تلفن های تماس :

88795051-2

فکس :

88796542

ساعات کار :

ستاد : 

  • شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 16:30

شعب :

  • شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 16:00
  • پنجشنبه 8:00 الی 12:00

لطفا صبر کنید